آموزش اجرای انواع برش‌ های عرضی با اره میزی یا میز برش

همانطور که برای برش‌های طولی و در راستای تراشه‌های چوب از گونیای ثابت دستگاه استفاده می‌شود، برش‌های عرضی نیز نیازمند یکی دیگر از لوازم جانبی این دستگاه خواهد بود؛ گونیای متحرک. مهم‌ترین تکنیک هنگام برش‌های عمودی، نحوه‌ی نگه‌داشتن قطعه‌ی کار با دست خواهد بود؛ قطعه‌ی کار را با هر دو دست در مقابل گونیای متحرک دستگاه نگه داشته و به همراه گونیا به سمت تیغه‌ی دستگاه حرکت می‌دهیم. در حین برش باید توجه داشت که اولاً هر دو دست در یک سمتِ تیغه‌ی دستگاه قرار گرفته باشد و دوماً لبه‌ی قطعه‌ی کار به دیواره‌ی گونیای متحرک بچسبد. درست مانند برش‌های طولی، در برش‌های عرضی نیز سرعت حرکت دادنِ قطعه‌ی کار به سمت تیغه نباید از حد معینی تجاوز کند. همچنین از انباشته شدنِ قطعات کار روی میز کارگیر خودداری کنید؛ چرا که امکان آسیب رسیدن به اُپراتور را افزایش خواهد داد.

به منظور کاهش دادن مقدار سنباده‌ کاری که در مراحل بعدیِ کار می‌بایست انجام دهید، به خاطر داشته باشید که هر چه سرعتِ پیش بردنِ قطعه‌ی کار به سمت تیغه آهسته‌تر باشد، برشِ انجام‌شده نرم‌تر خواهد بود؛ به خصوص هنگامی که انتهای قطعه‌ی کار در حال عبور از تیغه است، سرعت عمل خود را کاهش دهید. حرکت دادنِ چوب با سرعت زیاد به سمت تیغه، اصطلاحاً باعث پوسته‌شدنِ چوب و جدا شدنِ تراشه‌های سطحی چوب می‌گردد. سمباده‌کاریِ چوب در این حالت کاری بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود. نکته‌ی دیگر استفاده‌ی حتی‌المقدور از تیغه‌ی دیسکیِ مخصوص برش‌های عرضی است. هنگام برش عرضیِ قطعات بلند نیز بهتر است به جهت افزایش دقتِ برش، یک قطعه به گونیای متحرک اضافه شود. معمولاً گونیای متحرکِ ارّه میزی‌های مختلف دارای دو حفره بوده که از آن طریق می‌توان یک قطعه چوب راسته و بلند را به آن متصل کرد.

پیش از اندازه‌گیری و یا نشانه‌گذاری برای برش عرضی، یک سرِ قطعه‌ی مورد نظر را با استفاده از گونیای متحرک فارسی‌بُر دستگاه برش داده و آن را چهارتراش نمایید. برای جلوگیری از شکستنِ سرِ چوب، حدوداً ۱ سانتی‌متر از آن را قطع نمایید؛ برای مقادیر کمتر ممکن است سرِ قطعه چوب دچار پریدگی شده یا تراشه‌های سطحی آن بشکند. شستِ هر دو دست را پشت گونیای متحرک قرار داده و سایر انگشتان را جلوی قطعه‌ی کار قرار می‌دهیم. با حفظ این حالت و توجه به هم‌راستا نبودنِ انگشتان و تیغه‌ی دستگاه، یک سرِ قطعه را برش می‌دهیم.

آموزش انواع برش عرضی با میز برش یا اره میزی

پس از انجام برش، با استفاده از یک گونیا، از چهارتراش بودنِ سرِ برش‌خورده‌ی چوب اطمینان حاصل می‌کنیم.

آموزش انواع برش عرضی با اره میزی

برش‌های عرضیِ تکراری با کمک گونیای ثابت دستگاه میز برش (اره میزی)

یک قطعه چوب را به گونیای ثابت دستگاه با پیچ‌دستی ببندید. برای جلوگیری از اصطکاک هنگام برش عرضی، قطعه‌ی چوب را کمی پایین‌تر به گونیا ببندید. پس از اندازه‌گیریِ نخستین قطعه، آن را نشانه‌گذاری کرده و با دو دست به دیواره‌ی گونیای متحرک دستگاه چسبانده و به سمت تیغه حرکت دهید تا برش انجام شود. حتماً در نظر داشته باشید که حین برش، فاصله‌ی ۷ تا ۸ سانتی‌متری بین انگشتان دست شما و تیغه‌ی دستگاه وجود دارد.

برش عرضی با میز برش یا اره میزی

پس از انجام برش، قطعه‌ی کار را در همان حالت نگه‌داشته و به همراه گونیای متحرک دستگاه پایین‌تر آورید. گونیای ثابت را به سمت انتهای قطعه‌ی کار حرکت داده تا بین انتهای قطعه‌ی کار و تکه چوبِ بسته‌شده به گونیای ثابت تماس برقرار شود. گونیای ثابت را در همین وضعیت در جای خود محکم ببندید.

آموزش انواع برش عرضی با میز برش یا اره میزی

برای برش‌های دیگر، به جای اندازه‌گیری و نشانه‌گذاریِ مجدد، انتهای قطعه‌ی کار را به تکه چوبِ بسته‌شده به گونیای ثابت تکیه داده و سپس با حفظ آن در همان حالت، ضمن نگه‌داشتنِ قطعه‌ی کار با هر دو دست و رعایت نکات ایمنیِ ذکرشده، برش‌های دیگر را نیز انجام دهید.

آموزش انواع برش عرضی با میز برش یا اره میزی

برش‌های عرضیِ تکراری با کمک گونیای متحرک دستگاه میز برش (اره میزی)

یک تکه چوب چهار تراش را با پیچ به نحوی به گونیای متحرک دستگاه متصل نمایید که هر دو سمتِ تیغه‌ی دستگاه را پوشش دهد. دستگاه را روشن نموده و گونیای متحرک را به سمت تیغه حرکت می‌دهیم تا یک سمتِ تکه چوب برش داده شود. دستگاه را خاموش کرده و گونیای متحرک را به سمت جلوی میز برش بر می‌گردانیم. از سمتی که روی تکه چوب برش انجام گرفته است، اندازه‌ی دلخواه را علامت‌گذاری می‌کنیم. یک قطعه‌ی کوچک را در محلِ علامت‌گذاری‌شده روی تکه چوب قرار داده و با پیچ‌دستی یا گیره به آن می‌بندیم تا به عنوان یک نگه‌دارنده عمل کند.

آموزش انواع برش عرضی با میز برش یا اره میزی

برای هر برش، یک انتهای قطعه‌ی کار را به قطعه چوبِ نگه‌دارنده تکیه داده و لبه‌ی آن را نیز در مقابل تکه چوبِ متصل‌شده به گونیای متحرک دستگاه قرار می‌دهیم. شست هر دو دست را در پشتِ گونیای متحرک قرار داده و با انگشتان هر دو دست به قطعه‌ی کار به سمتِ گونیای متحرک نیرو وارد کرده تا تماس آن با تکه چوب از بین نرود. ضمن حفظ این حالت، گونیا را به سمت تیغه حرکت داده تا برش به صورت کامل انجام گیرد. در حین برش، به قرارگیریِ انگشتان دست خود و تیغه دقت نمایید تا در یک راستا قرار نگیرند.

آموزش انواع برش عرضی با میز برش یا اره میزی

برش عرضی یک پنل یا صفحه‌ی بزرگ با استفاده از میز برش (اره میزی)

اگر عرض صفحه بیشتر از فاصله‌ی بین تیغه و گونیای متحرک دستگاه باشد، برای شروع برش گونیای متحرک در جای اصلی خود، یعنی در جلوی میز کارگیر، قابل استفاده نخواهد بود. بنابراین لازم است تا گونیا را از جای خود باز کرده و در قسمت پشتیِ میز به صورت برعکس ببندید. برای پایداریِ بیشتر گونیا در حین برش نیز یک تکه چوبِ چهار تراش را به آن پیچ کنید. هنگام شروع برش، تکه چوبِ متصل‌شده به گونیای متحرک را با یک دست نگه داشته و با دستِ دیگر صفحه‌ی مورد نظر را ضمن فشار دادن به تکه چوب به سمت تیغه‌ی دستگاه حرکت می‌دهیم. برش را تا جایی ادامه داده که قسمت عقبیِ صفحه به میز کارگیر برسد.

برش عرضی یک پنل یا صفحه‌ی بزرگ با استفاده از میز برش (اره میزی)

هنگامی که تیغه‌ی دستگاه عرض صفحه را به اندازه‌ای برش داده که گونیای متحرک دستگاه در جای خود قرار بگیرد، دستگاه را خاموش کرده و گونیای متحرک را در جای اصلی خود قرار می‌دهیم. یک دست را روی صفحه گذاشته و به میز کار نیرو وارد می‌کنیم و با دست دیگر –که روی گونیای متحرک قرار گرفته است- گونیا را به سمت تیغه حرکت می‌دهیم تا برش کامل شود.

برش عرضی یک پنل یا صفحه‌ی بزرگ با استفاده از میز برش (اره میزی)

اجرای برش‌ های زاویه‌دار و برش‌های اتصالات با کمک میز برش

برش‌ های زاویه‌دار به کمک گونیای متحرک میز برش (اره میزی)

یکی از دلایل کاربرد وسیع میز برش، قابلیت تیغه و گونیای متحرک دستگاه در تنظیم زوایای مختلف است. این بدان معنی است که به کمک یک میز برش می‌توان برش‌های فارسی و اُریب را انجام داد. لازم به ذکر است برش‌های فارسی و اُریب بعضاً به اشتباه به جای هم به کار می‌روند. برش فارسی به برشی گفته می‌شود که در آن زاویه‌ی افقی برش تغییر پیدا می‌کند و برش اُریب نیز هنگامی است که زاویه‌ی عمودی برش دستخوش تغییر می‌گردد. به طور معمول زاویه‌ی گونیای متحرک میز برش از ۳۰ تا ۹۰ درجه و همچنین زاویه‌ی تیغه‌ی آن‌ها از ۴۵ تا ۹۰ درجه قابل تنظیم خواهد بود. بسته به نحوه‌ی قرار دادنِ قطعه‌ی کار روی میز کارگیر، با هر کدام از این دو ابزارِ قابل تنظیم می‌توان برش‌های فارسی و یا اُریب را انجام داد. اما عموماً به دلیل پایداریِ بیشتر، کفِ قطعه‌ی کار به طور معمول روی میز کارگیر قرار گرفته و بنابراین برش‌های اُریب با استفاده از تغییر در زاویه‌ی تیغه‌ی دستگاه و همچنین برش‌های فارسی با تنظیم زاویه‌ی گونیای متحرک صورت می‌گیرند.

برش‌های زاویه‌دار به کمک گونیای متحرک میز برش (اره میزی)

روش‌های به کار گرفته‌شده هنگام برش‌های طولی و عرضیِ زاویه‌دار، درست مانند زمانی است که تیغه و گونیا در حالت ۹۰ درجه قرار گرفته‌اند. تنها تفاوت در نتیجه خواهد بود؛ با تیغه‌ی ۹۰ درجه، برش عرضی صاف (راسته) خواهد بود و تیغه‌ی زاویه‌دار یک برشِ اُریب را به دست خواهد داد. برش عرضی با تغییر زاویه‌ی گونیای متحرک نیز به همین شکل خواهد بود. نکته‌ای که در حین برش‌های زاویه‌دار می‌بایست به آن توجه ویژه نمود، رعایتِ ایمنیِ بیشتر در حین کار است.

هنگام تغییر زاویه‌ی تیغه، بهتر است گونیای متحرک و ثابت دستگاه را کمی از تیغه دور کنید. بدین صورت میز کارگیر خلوت‌تر به نظر آمده و احتمال آسیب در اثر برش‌کاری کاهش خواهد یافت. همچنین به منظور پیش‌گیری از سُر خوردنِ قطعه‌ی کار روی تکه چوبِ متصل‌شده به گونیای متحرک، می‌توانید قسمتی از یک ورق سمباده را روی تکه چوب بچسبانید.

برش‌های مربوط به اتصالات با استفاده از میز برش (اره میزی)

سرعت تیغه‌ی میز برش و همچنین دقت آن در برش، این دستگاه را به وسیله‌ای مناسب برای اجرای اتصالات مختلف تبدیل کرده است. از سوی دیگر توانایی این دستگاه در برش‌های تکراری نیز قابلت‌های آن را در این زمینه‌ ارتقاء خواهد داد. بیشترین دقتِ مورد نیاز و زمانِ صرف‌شده در اجرای برش‌های یکسان، تنها در تنظیم دستگاه خواهد بود. هر چه دقت بیشتری در هنگام کار به اندازه‌گیری‌ها و تنظیم دستگاه به حالتِ دلخواه اختصاص داده شود، نتیجه‌ی حاصل اتصالِ قوی‌تر و با دوام‌تری خواهد بود. برای اجرای اتصالات انگشتی، اتصالات طولی، کام و زبانه، کنشکاف و … میز برش یک وسیله‌ی سودمند خواهد بود.برش‌های مربوط به اتصالات با استفاده از میز برش (اره میزی)

اجرای بعضی از اتصالات، خصوصاً اتصالات صفحه‌ای –مانند اتصال صفحه‌ایِ کنشکاف- مختلف نیازمند ایجاد کردنِ شیارهایی در سطح چوب است. نوع اتصالات به محل قرارگیریِ شیارها و جهت‌گیری آن‌ها نسبت به تراشه‌های چوب بستگی خواهد داشت. ایجاد کردنِ هر کدام از این شیارها به کمک یک میز برش کاملاً امکان‌پذیر است؛ به این صورت که در محلِ مورد نظر چندین برش به موازات هم انجام می‌گیرد تا عرض شیار پوشش داده شود، سپس به کمک مغار‌های سر صاف زائده‌های باقی‌مانده را می‌توان از داخل شیار جدا کرد.

نوین چوب فروشنده میز برش

نوین چوب فروشنده انواع میز برش در تهران و شهرستان ها می باشد . توجه داشته باشید تمامی محصولات ارائه شده توسط شرکت نوین چوب دارای یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش است. آموزش اپراتور در محل کارگاه مشتری و توسط کارشناسان مجرب شرکت نوین چوب و به‌صورت حضوری انجام می‌پذیرد که این آموزش‌ها تا حصول اطمینان از فراگیری مشتری نسبت به عملکرد این ماشین در زمان استاندارد ادامه خواهد داشت.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر برای خرید میز برش و مشاوره لطفاً با کارشناسان شرکت نوین چوب تماس حاصل فرمایید.

Table of Contents

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *