آموزش اجرای انواع برش‌های طولی با اره میزی یا میز برش

در گذشته برش طولی تحت عنوان برش در راستای تراشه‌های چوب قلمداد می‌شده است. اما با در نظر گرفتن این نکته که امروزه برخی از انواع مواد و متریال مرتبط با صنعت چوب –مانند نئوپان یا ام‌دی‌اف- فاقد تراشه‌های موجود در چوب هستند، تعریف فوق به اندکی تغییر نیاز خواهد داشت. تعریف دیگری که در ارتباط با برش‌های طولی وجود دارد بر لوازم و قسمت‌های مختلف یک میز برش تأکید می‌کند؛ در حالی که برش‌های عرضی با استفاده از گونیای متحرک انجام می‌گیرند، در برش‌های طولی، از گونیای ثابت دستگاه استفاده می‌شود.

پیش از انجام برش طولی، می‌بایست ارتفاع تیغه تنظیم گردد. سپس به کمک متر نواری عرض مورد نیاز تنظیم شده و گونیای ثابت را در همان فاصله از تیغه قرار داده و در جای خود ثابت می‌کنیم. نکته‌ی بسیار مهم به لحاظ ایمنی در برش‌های طولی آن است که همواره دستان خود را از مسیر برش دور نگه دارید. به منظور محافظت بیشتر می‌توانید از لوازم ایمنی موجود برای هدایت دستگاه به سمت تیغه‌ی آن استفاده نمایید.

برش طولی در ۴ مرحله به صورت زیر انجام می‌گیرد:

  1. فاصله‌ی بین گونیای ثابت دستگاه تا نزدیک‌ترین دندانه‌ی تیغه به آن را اندازه گرفته و به مقدار دلخواه تنظیم نمایید. گونیا را در محل مورد نظر ثابت نموده و یک سرِ قطعه‌ی کار را روی میز کارگیر قرار دهید. دست چپ خود را روی قطعه‌ی کار قرار داده و آن را به سمت پایین و توأمان به گونیای ثابت فشار دهید. از دست راست خود برای تغذیه‌ی دستگاه (هل دادنِ قطعه‌ی کار به سمت تیغه) استفاده نمایید. قطعه‌ی کار را با سرعتی ثابت و نه‌چندان سریع به سمت تیغه حرکت دهید تا انتهای آن به نزدیکیِ میز کارگیر برسد.
  2. شست دست چپ خود را به لبه‌ی میز کارگیر چسبانده و کف دست خود را روی میز بنشانید؛ در این حالت چهار انگشتِ دیگر را روی سطح چوب نگه‌داشته و به سمت پایین و گونیای دستگاه نیرو وارد کنید. با دست راست خود دستگاه را با همان سرعت قبل به سمت تیغه حرکت دهید تا انتهای قطعه‌ی کار به نزدیکیِ تیغه‌ی دستگاه برسد.

  1. دست راست خود را روی گونیای ثابت دستگاه سوار کنید. دقت نمایید که هیچ‌کدام از انگشتان شما در راستای تیغه قرار نگرفته‌ باشند. اگر عرض برش یا عرض قطعه‌ی کار کمتر از ۳ اینچ است، می‌توانید با نصب یک فیدِر روی اره میزی ایمنی دستگاه خود را افزایش دهید. چرخ‌های لاستیکیِ فیدر قطعه‌ی کار را با اصطکاک بالایی که بین آن‌ها و چوب ایجاد می‌شود، قطعه‌ی کار را بدون احتمال سُر خوردن به سمت جلو حرکت داده همچنین به هنگام لگد زدنِ قطعه‌ی کار، و یا حرکت ناگهانی رو به عقبِ آن، چرخ‌های فیدر قفل شده و جلوی لگد زدنِ قطعه‌ی کار را می‌گیرد.

  1. قطعه‌ی کار را به همان صورت به سمت جلو حرکت داده تا جایی که تمام طول آن از تیغه عبور کرده و به طور کامل به دو قطعه تقسیم شود. پس از انجام برش، قطعه‌ی سمت چپ یا قطعه‌ی زائد را با دست چپ از تیغه دور می‌کنیم. با دست راست نیز قطعه‌ی برش‌خورده را در سمت راستِ گونیای ثابت قرار داده و سپس دستگاه را خاموش می‌کنیم. از انباشتن قطعات زائد یا برش‌خورده روی میز برش خودداری کنید.

 

برش طولی یک پنل یا صفحه‌ی بزرگ

پیش از انجام هر کاری ابتدا گونیای ثابت دستگاه را به اندازه‌ی دلخواه تنظیم نمایید. در هنگام برش یک صفحه‌ی بزرگ، به یک نفر برای گرفتن دو قطعه‌ی برش‌خورده خواهید داشت؛ در غیر این صورت می‌بایست از دو پایه در پشتِ میز برش برای نگه‌داشتنِ صفحات برش‌خورده استفاده نمایید. فاصله‌ی این دو پایه نیز رابطه‌ی مستقیمی با ضخامت صفحه‌ مورد نظر خواهد داشت؛ به این دلیل که صفحات ضخیم‌تر دارای وزن بیشتری بوده و زودتر خم می‌شوند، بنابراین فاصله‌ی پایه‌ها تا میز برش کمتر خواهد بود. اما بر عکس، هر چه ضخامت صفحات کمتر باشد می‌توان پایه‌ها را در فاصله‌ی بیشتری از میز برش قرار داد؛ برای مثال برای برش دادنِ یک صفحه فیبر می‌توان پایه‌ها را تا فاصله‌ی ۱ تا ۱.۵ متری از سطح میز قرار داد.

یک سمتِ صفحه را با دو دست نگه داشته و طرفِ دیگر را ضمن حفظ تماس با گونیای ثابتِ دستگاه، روی میز کارگیر قرار می‌دهیم. دستگاه را روشن نموده و صفحه را به آرامی به سمت جلو حرکت می‌دهیم. در طول انجام برش همواره با دست چپ صفحه را ضمن جلو بردنِ آن به سمتِ گونیا نیز هدایت می‌کنیم تا عرض برش یکسان باقی بماند. قسمت عقبیِ صفحه را نیز اندکی بالا آورده تا قسمت جلوییِ آن به طور کامل روی میز کارگیر قرار بگیرد. به همین ترتیب صفحه را به سمت تیغه‌ی ارّه حرکت داده تا قسمت عقبیِ آن نیز به میز کارگیر برسد.

در سمت چپِ تیغه ایستاده و دو کف دستِ خود را بر لبه‌ی انتهاییِ صفحه به نحوی قرار دهید که هیچ‌یک از انگشتان شما در راستای تیغه قرار نگرفته باشد. با کف هر دو دست خود به پنل نیرویی را به سمت پایین وارد آورده تا پنل از روی میز کار بلند نشود. به همین صورت پنل را به سمت جلو هدایت کرده تا برش به طور کامل انجام گیرد.

برای برش طولیِ قطعات کم‌عرض، بهتر است جهت ایمنیِ هر چه بیشتر از لوازم و ابزار جانبی مربوط به ارّه‌های میزی و نواری و یا کف‌رنده‌ها مانند پیش‌دهنده‌ها استفاده کرد. پیش‌دهنده‌ها در اشکال مختلفی وجود داشته و با مواد مختلفی (معمولاً چوبی) ساخته شده‌اند و کاربرد آن‌ها با توجه به ابعاد و شکل قطعه‌ی کار تعیین می‌شود.

اما با به کار بردن خلاقیت بیشتر می‌توان در کارگاه با استفاده از قطعات زائد قطعه‌ای کمکی به عنوان یک پیش‌دهنده ساخت که به کمک آن برش‌های طولی کم‌عرض با ایمنیِ بیشتر انجام شود. برای این منظور یک قطعه‌ی ساده را به صورتی برش داده که انتهای آن دارای یک بیرون‌زدگی شود. این بیرون‌زدگی در نقش دست راست برای هدایت قطعه‌ی کار به سمت تیغه‌ی ارّه خواهد بود. همچنین به منظور جلوگیری از بلند شدنِ قطعه‌ی کار در حین برش، روی قطعه‌ی کمکی، یک قطعه‌ی کوچک را مانند تصویر زیر با میخ به پیش‌دهنده‌ی دست‌ساز خود متصل می‌کنیم. در حین برش، با دست راست پیش‌دهنده را به سمت جلو حرکت داده و با دست چپ نیز قطعه‌ی کار را ضمن حفظ وارد کردن نیرو به سمت گونیای ثابت دستگاه، مهار می‌کنیم. باید توجه داشت که ضخامت قطعه‌ی پیش‌دهنده می‌بایست حداقل با قطعه‌ی کار برابر بوده و یا از آن ضخیم‌تر باشد.

 

برش‌های طولیِ زاویه‌دار با کمک میز برش

برای انجام برش‌های طولی زاویه دار (به این معنی که یک طرف قطعه‌ی کار پس از برش باریک‌تر از سمت دیگر خواهد شد) می‌بایست از یک قطعه‌ی کمکی مانند نقاله استفاده کرد که زاویه‌ی برش را با آن تنظیم کرده و آن را با گونیای ثابت دستگاه مماس می‌کنیم. سپس با هل دادنِ قطعه‌ی کار به سمت جلو برش را انجام می‌دهیم.

اما به دلیل کمیاب یا نایاب بودنِ این قطعه‌ی کمکی در کشور ما، پیشنهاد می‌شود تا نوع دست‌ساز آن را در کارگاه به سادگی بسازید. یک قطعه چوب به عنوان پایه در نظر گرفته می‌شود. قطعه‌ای دیگر را روی آن قرار داده و با زاویه‌ی مورد نیاز نسبت به قطعه‌ی اول، دو قطعه را به یکدیگر با پیچ یا میخ متصل می‌کنیم. قطعه‌ی دوم دقیقاً مانند “پیش‌دهنده”‌ی دست‌ساز که نحوه‌ی ساخت آن توضیح داده شد، می‌بایست دارای یک بیرون‌زدگی باشد تا از طریق آن قطعه‌ی کار را به سمت جلو هدایت نماید. در حین کار با دستگاه در این حالت باید تیغه‌ی آن را در بالاترین حد خود قرار داد؛ به این دلیل که قطعه‌ی کار روی یک قطعه‌ی دیگر قرار گرفته است.

نوین چوب فروشنده میز برش

نوین چوب فروشنده انواع میز برش در تهران و شهرستان ها می باشد. نوجه نمایید تمامی محصولات ارائه شده توسط شرکت نوین چوب دارای یک سال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش است. آموزش اپراتور در محل کارگاه مشتری و توسط کارشناسان مجرب شرکت نوین چوب و به‌صورت حضوری انجام می‌پذیرد که این آموزش‌ها تا حصول اطمینان از فراگیری مشتری نسبت به عملکرد این ماشین در زمان استاندارد ادامه خواهد داشت. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر برای خرید میز برش و مشاوره لطفاً با کارشناسان شرکت نوین چوب تماس حاصل فرمایید.

Table of Contents

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *