چسب رولینگ COLLANTI CONCORDE PUROSTIK FL 327

ﭼﺴـﺐ ﮔﺮﻣـﺎذوب واﮐﻨﺸـﯽ ﭘﻠﯽ اورﺗﺎن ﮐﻪ ﺑﺮای ﻟﻤﯿﻨﺖ ﮐـﺮدن ﺳﻄـﻮح ﺻﺎف ﯾﺎ اﺑﺰار ﺧﻮرده ﭘﺮوﻓﯿﻞ‌ﻫـﺎی MDF ،PVC ،ABS، آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ و … ﺑﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اوﻟﯿـﻪ ﺑﺎﻻ و ﺗﻄﺒﯿﻖ‌ﭘﺬﯾﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ‌ﺷﻮد. اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﭘﺲ از اﻧﻌﻘﺎد ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ رﻃﻮﺑﺖ، ﮔﺮﻣﺎی زﯾﺎد و ﺳﺮﻣﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻮﺑﯽ دارد.

برند

Collanti Concorde

نوع بسته‌بندی

ﺑﺸﮑﻪ ٢٠٠ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ / ﺳﻄﻞ ٢٠ ﮐﯿﻠﻮﯾﯽ

دستگاه‌های مناسب

دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی روﻟﯿﻨﮓ (ﺗﻮﻟﯿﺪ ورق‌ﻫﺎی ﻫﺎﯾﮕﻼس)

محدوده دمای عملکرد چسب

۱۴۰ – ۱۱۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ‌ﮔﺮاد

ویسکوزیته در دمای ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد

mPa·s ۶۰۰۰ ± ۱۰۰۰

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “چسب رولینگ COLLANTI CONCORDE PUROSTIK FL 327”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *