چسب ﮔﺮﻣﺎذوب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5400

چسب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5400:

ﭼﺴﺐ ﮔﺮﻣﺎذوب ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ EVA ﺑﺎ ﺷﮑﻞ ﮔﺮاﻧﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻧﻮار ﻟﺒﻪ ﭼﺴﺒﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ‌ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ ﭼﺴﺐ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف ﻋﻤﻮﻣـﯽ، ﻟﻤﯿﻨﺖ ﮐـﺮدن ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ، ﻟﺒﻪ‌ﭼﺴﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﮐﺎﻏﺬﻫﺎی آﻏﺸﺘﻪ و ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ (ABS و PVC) روی ﭘﺎﻧﻞ‌ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﺌﻮﭘﺎن و ام دی اف ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ.

در حال بارگذاری...

Additional information

برند

Collanti Concorde

دستگاه‌های مناسب

انواع دستگاه‌های سرعت بالا اتوماتیک و نیمه اتوماتیک

نقطه نرم شدن

۸۵ – ۱۰۲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ‌ﮔﺮاد

نوع بسته‌بندی

سطل ۲۵ کیلویی

محدوده دمای عملکرد چسب

۱۹۰ – ۲۱۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ‌ﮔﺮاد

ویسکوزیته در دمای ٢٠٠ درجه سانتی‌گراد

۲۰۰۰۰ ± ۱۲۰۰۰۰ mPa·s

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “چسب ﮔﺮﻣﺎذوب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5400”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات مرتبط

Henkel-AQUENCE-PL-4538-1_63_11zon
چسب ممبران HENKEL AQUENCE PL 4538
Collanti-N.6-BLUE-COLOR-4_62_11zon
چسب ممبران COLLANTI CONCORDE N.6
Collanti-PROSTIK-6508-1_50_11zon
چسب ﮔﺮﻣﺎذوب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5100Z
Collanti-PROSTIK-6508-1_50_11zon
چسب ﮔﺮﻣﺎذوب COLLANTI CONCORDE PROTOSTIK 5100