از ۱۳ الی ۱۶ بهمن ماه همزمان با افتتاح شوروم تخصصی کابینت‌های پاراکس. منتظر شما هستیم.

تهران، احمد آباد مستوفی، شهرک بهسازی صنایع چوب، سالن

۱۱E[aparat id=’v38cp1n’]