تیم بسکتبال دختران نوین چوب در افتتاحیه خانه پاراکس

تیم بسکتبال دختران نوین چوب-شکلی با حضور در شرکت نوین چوب از توانمندی‌ها و حوزه فعالیت اسپانسر این تیم مطلع شدند، همچنین با حضور در خانه تخصصی کابینت پاراکس از جدیدترین مدل‌های کابینت دیدن کردند. در پایان مراسم نیز عکس یادگاری با هیئت مدیره شرکت نوین چوب، مهمانان عزیز و کلیه پرسنل در کنار تیم بسکتبال دختران نوین چوب گرفته شد.

 
 
 

حضور تیم بسکتبال نوین چوب در افتتاحیه خانه تخصصی کابینت پاراکس

بازدید تیم بسکتبال دختران نوین چوب از خانه تخصصی کابینت پاراکس

حضور تیم بسکتبال نوین چوب در افتتاحیه خانه تخصصی کابینت پاراکس

حضور تیم بسکتبال نوین چوب در افتتاحیه خانه تخصصی کابینت پاراکس

حضور تیم بسکتبال نوین چوب در افتتاحیه خانه تخصصی کابینت پاراکس

حضور تیم بسکتبال نوین چوب در افتتاحیه خانه تخصصی کابینت پاراکس

حضور تیم بسکتبال نوین چوب در افتتاحیه خانه تخصصی کابینت پاراکس

حضور تیم بسکتبال نوین چوب در افتتاحیه خانه تخصصی کابینت پاراکس

بازدید تیم بسکتبال دختران نوین چوب از خانه تخصصی کابینت پاراکس