آپلود رزومه

انواع فایل های مجاز : pdf, حداکثر اندازه فایل: 10 GB.