دریل ستونی کارکرده

قیمت: ریال ۱۳,۵۰۰,۰۰۰

شرکت نوین چوب صرفا معرف این دستگاه بوده است و هیچ مسئولیتی در قبال خدمات این دستگاه بر عهده ندارد.