رعایت نکات ایمنی در هنگام کار با اره فلکه یا اره نواری

نکات ایمنی مهم در هنگام کار با اره نواری

۱۱ خرداد ۱۳۹۸

موارد ایمنی دستگاه اره فلکه (اره نواری)

ارّه فلکه نیز مانند تمام دستگاه‌های دیگر نیازمند مراقبت و برقراری شرایط ایمنی در حین کار است. نوار تیغه‌های ارّه‌ فلکه ممکن است به دلایل مختلفی بشکند و به اصطلاح در حین بریدن آن، تیغه به طرف جایی که اُپراتور به طور معمول ایستاده است پرتاب می‌شود. به همین علت، توصیه می‌شود تا در صورت امکان اُپراتور کمی متمایل به سمت گلوییِ دستگاه و کمی دورتر از نوار تیغه بایستد. اگر هم نوار تیغه دچار شکستگی شد، دستگاه را پیش از انجام هر کاری خاموش نموده و قبل از توقف کاملِ فلکه‌ها، درپوش آن‌ها را باز نکنید. به طور کلی، از باز کردنِ درپوشِ فلکه‌ها برای هر منظوری پیش از توقف کامل آن‌ها بپرهیزید.

با وجود اینکه تیغه در بیشتر قسمت‌های دستگاه پوشانده شده است اما در سطح میز و بالاتر از آن حفاظی ندارد؛ در نتیجه تا حد ممکن انگشتان خود را از حفره‌ی پیرامون نوار تیغه روی سطح میز دور نگه دارید. بیشتر حوادث اتفاق افتاده در هنگام کار با ارّه فلکه به دلیل تغذیه‌ی غلط دستگاه و یا عدم مهار کردنِ صحیح قطعه‌ی کار به وقوع می‌پیوندد. قطعه‌ی کار را با سرعتی ثابت و نه‌چندان سریع وارد میز کارگیر نمایید و نیروی متعادلی به سمت جلو به قطعه‌ی کار وارد نمایید. در صورت وارد کردن فشار بیش از حد، نوار تیغه‌ی دستگاه ممکن است بشکند.

برای بیشتر برش‌ها، با یک دست قطعه‌ی کار را مهار کرده و با دستِ دیگر به آن جهت دهید. همواره انگشتان خود را از راستای تیغه‌ی ارّه خارج کنید. با نزدیک شدن به تیغه‌ی ارّه، انگشتانِ دستی که قطعه‌ی کار را به سمتِ تیغه حرکت می‌دهد را روی لبه‌های قطعه‌ی کار قرار دهید تا از اصابت تیغه با انگشتان جلوگیری شود.

برش‌کاری با ایجاد شرایط ایمنی با استفاده از اره فلکه (اره نواری)

نکات ایمنی برای کار با اره فلکه

پیش از روشن کردن دستگاه و شروع کار ابتدا محل قرارگیری هدایت‌کننده‌های نوار تیغه را مشخص و تنظیم کنید. هدایت‌کننده‌های بالای میز کارگیر را به اندازه‌ی حدوداً ۰.۵ سانتی‌متر بالاتر از ضخامت قطعه‌ی کار ببندید. با یک دست هدایت‌کننده را نگه داشته و با دست دیگر پیچ تنظیمِ آن را در محل مورد نظر محکم کنید. هدایت‌کننده‌ی تیغه را تا جایی که ممکن است به قطعه‌ی کار نزدیک ببندید؛ چرا که نه تنها به لحاظ ایمنی انگشتانِ دست شما را بیشتر از خطر تماس با تیغه‌ی ارّه دور نگه خواهد داشت، بلکه لرزش نوار تیغه ضمن برش را به حداقل رسانده و بنابراین امکان اجرای برش دقیق‌تری را فراهم می‌کند.