معرفی و آموزش ساخت برش منحنی با اره فلکه یا اره نواری

اکثر قطعات منحنیِ چوب که در انواع مختلفی از مبلمان به کار رفته و به آن زیباییِ خاصی بخشیده، با استفاده از اره فلکه برش خورده است؛ اره‌ای که به کمک آن می‌توان عملاً هر گونه برش منحنی را اجرا کرد. اما خود برش‌های منحنی را نیز به چند روش مختلف می‌توان اجرا نمود: با دست آزاد و برش روی خطوط ترسیم شده روی قطعه‌ی کار، با استفاده از الگو، و همچنین با استفاده از قالب‌های ساخته شده در کارگاه. ما در این مقاله قصد داریم تا درباره برش منحنی با اره فلکه بطور کامل با شما صحبت کنیم.

چگونگی برش‌ های منحنی با استفاده از اره فلکه ( اره نواری )

الگوی خطوط برشِ منحنی به هر شکلی که باشد، بزرگ‌ترین چالش به هنگام اجرای برش عدم برخورد با کنج‌های زاویه‌دار است؛ یعنی هنگامی که تیغه‌ی دستگاه به نقطه‌ای از برشِ قطعه‌ی کار می‌رسد که به اصطلاح امکان دور زدن و عبور از آن وجود ندارد.

در چنین شرایطی می‌بایست ادامه‌ی خط برش را رها کرده و برش را به سمتِ لبه‌ی قطعه‌ی کار ادامه داد و یا دستگاه را خاموش کرده و با طی کردنِ مسیرِ برش به صورت بر عکس از نقطه‌ای که تیغه در آن گیر کرده است، تیغه را از قطعه‌ی کار خارج نمود.

در هر دو مورد باید نقطه‌ی جدیدی را برای ادامه‌ی برش انتخاب کرد. به منظور پیشگیری از چنین اشتباهاتی در حین کار، بهتر است قبل از شروع برش، مسیر حرکت تیغه روی قطعه‌ی کار را تجسم کنید. در این صورت می‌توان به سادگی بهترین نقطه‌ی شروع برای برش را انتخاب نمود.

اگر در مسیر یک برش، عبور از یک کنج یا گوشه‌ی زاویه‌دار اجتناب‌ناپذیر بود می‌بایست خطوط راهنمای برش را در دو طرف قطعه‌ی کار ترسیم کرد. بعضی اوقات تنها راه‌حل آن است که برش را از یک طرف قطعه‌ی کار شروع کرده و ادامه‌ی برش را از طرف دیگر به پایان برسانیم.

برای سهولت بیشتر در هنگام برش‌های منحنی پیچیده -که امکان اجرای برش در یک بار عبور دادنِ قطعه‌ی کار از تیغه وجود ندارد- می‌توان در محل گوشه‌ها از یک یا چند برش کمکی از میان قسمت‌های زائدِ قطعه‌ی کار کمک گرفت. اگر طی کردنِ مسیر برش در جهت برگشت و خارج نمودنِ تیغه از میان قطعه‌ی کار اجتناب‌ناپذیر است، بهتر است با انجام یک برش میانی و کوتاه‌تر، مسیر برش مورد نظر خود را هموارتر نمایید. برای عبور از زوایای بسیار تنگ نیز توصیه می‌شود تا در محل مورد نظر، با استفاده از دریل الکتریکی یک سوراخ ایجاد کنید. سوراخِ ایجاد شده امکانِ چرخشِ قطعه‌ی کار در محل مورد نظر را در حین برش فراهم می‌کند.

یکی از موارد چالش‌برانگیز در هنگام برش‌کاری با استفاده از اره فلکه (اره نواری) آن است که در برش‌های عرضی (برش در راستای عمود بر راستای تراشه‌های چوب) تیغه‌ی دستگاه خط برش را دنبال می‌کند اما در برش‌های طولی (برش در راستای تراشه‌های چوب) تیغه‌ی دستگاه به خارج شدن از مسیر برش تمایل دارد.

به همین سبب در هنگام برش‌ های طولی می‌بایست قطعه‌ی کار را با دقت بیشتر به سمت تیغه‌ی دستگاه حرکت داد. یک راه‌حل دیگر نیز این است که به منظور دقت و کنترل هر چه بیشتر روی قطعه‌ی کار، برش را از جایی آغاز کنید که خط برش در راستای عمود بر تراشه‌های چوب ترسیم شده است. اگر خطوط منحنی در راستای تراشه‌های چوب ترسیم شده بود، برای اطمینان از دقتِ بالای کار تغذیه‌ی دستگاه (حرکت دادن قطعه‌ی کار به سمت تیغه‌ی دستگاه) را با سرعت پایین‌تری انجام دهید.

۱- برش دست آزادِ یک منحنی با استفاده از اره فلکه (اره نواری)

به منظور جلوگیری از گیر کردنِ تیغه‌ی اره فلکه در قطعه‌ی کار به هنگام برش‌های منحنی و یا زاویه‌دار، بهتر است در نقاطی که احتمال گیر کردنِ تیغه وجود دارد، مانند شکل، برش‌های مستقیمی را از قسمت زائد قطعه‌ی کار انجام دهید.

انتخاب محل انجام این برش‌های کمکی کاملاً اختیاری است اما سعی کنید تا حد امکان در قسمت‌های زاویه‌دارِ خطوط برش باشد. برای شروع برش، تیغه‌ی ارّه را در طرفی از خط راهنمای برش قرار دهید که جزء قسمت‌ های زائد قطعه‌ی کار به حساب می‌آید. با دست راست قطعه‌ی کار را به طرفِ تیغه‌ی اره فلکه حرکت داده و با دست چپ، قطعه‌ ی کار را طبق خطوط راهنمای برش هدایت نمایید. با نزدیک شدنِ انتهای قطعه‌ ی کار به تیغه‌ی اره فلکه، از هم‌راستا نبودنِ انگشتان دست خود و تیغه‌ی دستگاه اطمینان حاصل کنید.

 

برای اجرای برش‌کاری در قسمت‌های زاویه‌دارِ خطوط راهنمای برش، قطعه‌ی کار را روی میز کارگیر چرخانده و موقعیت دست‌های خود را در صورت نیاز تغییر دهید. برای قطعه‌ای مانند آنچه به تصویر کشیده شده است، برش را تا انتهای قسمت منحنی پیش ببرید. با دست چپ قطعه‌کار را به سمت تیغه‌ ی ارّه حرکت داده و با دست راست قطعه‌ی کار را بچرخانید تا تیغه‌ی در آن گیر نکند. سپس برش را به سمت برشِ کمکی انجام شده پیش ببرید تا یک قسمت زائد از قطعه‌ ی کار جدا شود. پس از آن، قطعه‌ی کار را بچرخانید و برش را از سمت دیگر قطعه‎ی کار به اتمام برسانید.

 

برش‌های منحنیِ چندتایی با استفاده از اره فلکه (اره نواری)

برای اجرای برش‌های منحنی با عرض یکسان روی یک قطعه‌ی کار، ابتدا نخستین تکه را به صورت دست آزاد برش دهید. سپس با ضایعات چوبیِ موجود در کارگاه، یک گونیای T شکل را به صورتی بسازید که نوکِ پایه‌ی آن کاملاً تیز نباشد.

قسمت هدایت‌کننده‌ی تیغه‌ی ارّه را تا سطح قطعه‌ی کار کاملاً پایین بیاورید (البته در این شکل به جهت واضح بودنِ فرآیند انجام کار، هدایت‌کننده‌ی ارّه در جای خود باقی مانده است). گونیای ثابت را روی میز قرار داده و گونیای T شکل را به نحوی به آن پیچ کنید تا نوک آن در کنار تیغه‌ی ارّه قرار گرفته و پایه‌ی آن با تیغه موازی گردد. فاصله‌ی نوک گونیای T شکل را تا تیغه‌ی ارّه به مقدارِ عرض دلخواه تنظیم کنید.

برای شروع هر برش، لبه‌ ی قطعه‌ ی کار را به نوک گونیای T شکل تکیه داده و با هر دو دست قطعه‌ی کار را به سمت تیغه‌ی ارّه حرکت دهید. نکته‌ی اساسی و بسیار مهم در این روش، آن است که در هر قسمت از برش لازم است لبه‌ی قطعه‌ی کار بر نوک گونیا عمود بوده و بین آن‌ها تماس برقرار شود تا عرض مورد نیاز به دست آید.

 

ضمن حرکت دادنِ قطعه‌ ی کار به سمت جلو، در نظر داشته باشید که انگشتان شما در راستای تیغه‌ی ارّه قرار نگرفته باشد. با نزدیک شدن قسمت انتهاییِ قطعه‌ کار به تیغه‌ی دستگاه، دست چپ خود را به پشتِ تیغه‌ی دستگاه برده و قطعه‌ی بریده شده را نگه دارید. دست چپ خود را از پشتِ گونیای ثابت دستگاه به سمت جلو ببرید و دو انگشت دست چپ را زیر صفحه‌ی میز کارگیر قلّاب کنید تا از حواس‌پرتی در حین کار و اصابتِ دست با تیغه جلوگیری به عمل آید. با دست راست قطعه‌ی کار را به آرامی به سمت جلو حرکت داده تا برش به پایان رسیده و قطعه‌ی مورد نظر جدا شود.

برش‌های منحنی از روی الگو با استفاده از اره فلکه (اره نواری)

برای اجرای چند برش منحنیِ یک‌ شکل ابتدا نخستین قطعه را به روش دست آزاد برش دهید و از آن به عنوان الگویی برای برش‌های بعدی استفاده نمایید. یک گونیای دو سر را همانند شکل در کارگاه بسازید؛ به نحوی که یک سر آن دارای یک تو رفتگی سطحی برای قرار گرفتن تیغه در آن باشد.

همچنین این گونیا می‌بایست دارای دو تو رفتگی عمیق‌تر در دو طرف نیز باشد. یک طرف برای قرار گرفتن روی تکه چوب پشتیبانِ آن و تو رفتگیِ جلویی برای عبور قطعه‌ی کار از زیر گونیا. گونیای ساخته شده را به تکه چوب پشتیبان که در جای گونیای ثابت دستگاه روی صفحه‌ی میز کارگیر قرار گرفته و با پیچ‌دستی روی آن مهار شده است تکیه می‌دهیم تا تکه چوبِ پشتیبان داخل فرو رفتگیِ پشتیِ گونیا قرار بگیرد.

در همین حالت گونیای ساخته شده را نیز روی چوب پشتیبان به کمک پیچ‌دستی می‌بندیم. هنگام بستنِ گونیا دقت داشته باشید که تیغه‌ی ارّه فلکه دقیقاً داخل تو رفتگیِ سطحیِ قرار گرفته در جلوی گونیا واقع شده باشد. با استفاده از چسب دوطرفه قطعه‌ی کار را به نحوی به الگو می‌چسبانیم که لبه‌ی صاف هر دو قطعه هم‌تراز گردد. در صورت عریض بودنِ بیش از اندازه‌ی قطعه‌ی کار و احتمالِ گیر کردنِ آن به گونیا در حین برش، عرض آن را با ارّه بریده و کاهش دهید.

قبل از برش، قطعه‌ی کار و الگو را به صورتی در مقابل تیغه قرار دهید که نقطه‌ی شروع برش در الگو موازی با تیغه‌ی اره فلکه باشد. برای شروع برش از دست چپ خود برای حرکت دادنِ قطعه‌ی کار به سمت تیغه استفاده نمایید. با شروع برش، با دست راست خود به قطعه‌ی کار نیروی اندکی به سمت تیغه وارد نمایید تا بین الگو و نوکِ گونیای ساخته شده تماس برقرار شود. در حین برش، تماس بین لبه‌ی الگو با نوکِ گونیا را حتماً حفظ کنید.

 

با دست چپ خود حرکتِ قطعه‌ی کار به سمت تیغه را ادامه دهید و دستِ راست خود را نیز در کنار آن نگه دارید. تیغه‌ی دستگاه در طول مدت برش می‌بایست با قطعه‌ی الگوی برش موازی بوده و در داخل فرو رفتگیِ جلوی گونیا قرار داشته باشد. پس از اتمام برش، دو قطعه را از یکدیگر جدا کنید.

 

نوین چوب فروشنده انواع اره فلکه ( اره نواری )

نوین چوب فروشنده انواع اره فلکه نجاری و اره فلکه cnc در تهران و شهرستان ها می باشد . تمامی محصولات نوین چوب دارای یکسال گارانتی و ۱۰ سال خدمات پس از فروش می باشد.

آموزش اپراتور در محل کارگاه مشتری توسط کارشناسان مجرب شرکت نوین چوب به صورت حضوری انجام می‌پذیرد که این آموزش ها تا حصول اطمینان از فراگیری مشتری نسبت به عملکرد این ماشین در زمان استاندارد ادامه خواهد داشت.

جهت داشتن هرگونه سوال درمورد اره  فلکه با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۱۰۱۸ تماس حاصل نمایید. از دیگر محصولات نوین چوب می توان به اره فلکه cnc ، اره اسلایسر ، سی ان سی ، اره دور کن و … اشاره کرد.

Table of Contents

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *