مراسم تقدیر KDT از شرکای تجاری برتر

تقدیر کمپانی KDT از شرکت نوین چوب

۲۶ فروردین ۱۳۹۷

مراسم تقدیر کمپانی KDT از شرکای تجاری، و تقدیر از گروه صنعتی نوین چوب به عنوان بزرگترین شریک تجاری در آسیا از لحاظ میزان فروش و ارائه خدمات پس از فروش در ایران

تندیس تقدیر کمپانی KDT از شرکت نوین چوب

مراسم تقدیر KDT از شرکای تجاری برتر

تقدیر کمپانی KDT از نوین چوب

تقدیر از شرکای تجاری KDT